O NAMA


Firma ”SMART Construction” d.o.o. osnovana je 2013.godine, sa ciljem pružanja inženjering usluga u oblasti građevinarstva. Osnovnu snagu firme predstavlja kvalitetan inženjerski pristup u realizaciji svih vrsta građevinskih projekata u oblasti visokogradnje, te obučenost i rad saglasno zahtevanim standardima, regulativama i tehničkim propisima. U prethodnom periodu, sa uspehom, smo realizovali niz projekata, gde ističemo mogućnost pružanja sledećih usluga u oblsti visokogradnje:

Izgradnja stambeno-poslovnih objekata po sistemu “ključ u ruke”

Posedujemo tehničku i kadrovsku opremljenost za samostalno izvođenje radova na objektima do cca 3.000m2 BRGP.

Adaptacija i rekonstrukcija poslovnih i stambenih objekata

Ističemo značajno prethodno iskustvo na izradi enterijera visoke klase.

Usluge stručnog nadzora

Vršimo usluge stručnog nadzora nad izgradnjom objekata.

RESURSI


Ključni kadar

 • 2 diplomirana inženjera građevine (posedovanje licence IKS 410 i 310)
 • 1 diplomirani inženjer arhitekture (posedovanje licence IKS 400 i 300)
 • 1 inženjer građevine
 • 1 inženjer arhitekture

Tehnički kapacitet

 • Oplata (“PERI”) za međuspratnu konstrukciju
 • Oplata za AB stubove i zidove
 • Toranjski kran
 • Teretno vozilo
 • Dostavno vozilo
 • Dizalica
 • Fasadna skela
 • Oprema i dr. sitan alat, neophodan za izvođenje grubih građevinskih radova (Kible, mešalice za beton, cirkular, vibroigle, alat za ručno savijanje armature, motorne testere, bušilice, štemarica, brusilice itd.).

Finansijski kapacitet

Firma ostvaruje pozitivne finansijske bilanse od osnivanja.

PORTFOLIO


Ovde možete pogledati listu naših uspešno završenih poslova.

Kontaktirajte nas

Smart Construction D.O.O.
Slanački put 26, 11060 Beograd

Telefon: (+381 11 405 98 37)